Ontwerp

In de basis van een aanleg van een tuin of groenvoorziening geldt dat er een tekening dient te worden gemaakt. In de beginfase is het eisen- en wensen pakket van de cliënt mede beeld-bepalend voor het tot stand komen van een tuintekening welke fungeert als leidraad in het uitvoeringstraject. Men weet op voorhand de verhoudingen tussen de beplantingen en de dode materialen. Ook geeft het de verlichtingspatronen weer en de mogelijkheid van beregeningen. Verder kunnen vrijwel alle elementen worden toegevoegd indien het inpasbaar is op de perceels grootte van de aan te leggen tuin. De omgeving speelt ook een duidelijke rol. Al met al is dit een belangrijke fase om tot een harmonisch geheel te komen.

Een schitterende tuin waar u vele jaren van zult genieten begint met een gedegen en doordacht ontwerp. Uw tuin wordt immers een optimaal en uniek stukje maatwerk.