Renovatie

Renovatie is de laatste jaren sterk toegenomen,hiervoor zijn diverse reden. Dit om juist bepaalde elementen in de nieuwe situatie weer een plaats te geven. Ook het behoud van en de inpasbaarheid van bijvoorbeeld bomen is juist toegenomen. Immers het tijdsvak waarin een boom groeid is, is door ons een niet in te halen tijdsbeeld. Maar het kan ook het hergebruik van bepaalde elementen zijn zoals oude klinkerwerken. Ook kleine aspecten kunnen al een groots beeld opleveren, denk bijvoorbeeld aan verlichting of een ander element. Het opnieuw ophalen van bestaande straatwerken, of juist het verzorgen van nieuw straatwerk. Het vervangen van bepaalde elementen in de tuin of groenvoorziening. Het opnieuw inplanten van een bestaande tuin.

Om de tuin een nieuw elan te geven zijn er diverse mogelijkheden om bepaalde onderdelen uit de oude tuin weer in te passen in de nieuwe gerenoveerde tuin.